De Norbertijnen

De Norbertijnen zijn priesters. Zij wonen met elkaar in een kloostergemeenschap.

Zij zoeken een balans tussen het gezamenlijk gebed en het gemeenschapsleven.

Met elkaar wonen, eten en bidden ze tot god.