Tonnie

Tonnie is een demente vrouw van 83 jaar die nog thuis woont.
Haar geheugen begint te haperen, er vallen gaten in haar herkenning van de werkelijkheid om haar heen.
De pop is haar kind. Ze denkt getrouwd te zijn met Toon Hermans. Elke dag kijkt ze uit het raam naar de zwiepende bomen.
Een documentair portret van Tonnie die heel langzaam aan de greep op de werkelijkheid verliest.